visie

narratieve ruimtes
Kossmann.dejong ontwerpt ruimtes die een verhalende kracht hebben. Door een inhoudelijke aanpak en inzet van een mix aan media ontstaan gelaagde multimediale, ruimtelijke vertellingen met een unieke vorm. Het doel is om betekenisvolle omgevingen te ontwerpen die bezoekers inspireren, emotioneel raken en een blijvende herinnering opleveren.
 
engaging spaces
Ons werkveld is de publieke ruimte waar musea en tentoonstellingen een belangrijk onderdeel van zijn. Plekken waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten en ‘interacteren’. Plekken van drama, vermaak en intellectuele uitdaging. Betekenisvolle sociale ruimtes waar we de bezoeker in willen betrekken.
 
ambitie
Kossmann.dejong heeft de ambitie om het vak tentoonstellingsontwerpen steeds beter te definiëren en kritisch te bevragen. Met iedere nieuwe opdracht zoeken we naar mogelijkheden en strategieën om de grenzen van het medium ‘tentoonstelling’ te verkennen en op te rekken. Het proces om tot een goed eindresultaat te komen is daarbij niet minder belangrijk dan het resultaat zelf. Nieuwe, bijzondere en spraakmakende narratieve ruimtes vergen van zowel opdrachtgever als ontwerper een grote inzet, experimenteerlust en ambitie om iets bijzonders te maken.
 
samenwerking
Tentoonstellingen maken is teamwork. Het is een transdisciplinaire samenwerking tussen materiedeskundigen, curatoren, conservatoren, ruimtelijk-, grafisch-, licht- en geluidsontwerpers, tentoonstellingsbouwers en tal van media- en interactiespecialisten. Een goede regie moet zorgen voor een alles samenhangend en goed werkend eindproduct.