WELCOME TO OUR BACK OFFICE

Anatomische Les

Tot op het Bot

Universiteitsmuseum Utrecht (NL)

In ‘Tot op het bot’ wordt het verhaal verteld van de gewervelde dieren en hoe de mens door studie naar dieren steeds meer over zichzelf te weten is gekomen. Deze kennis staat tot dienst van de mens én van de dieren zelf. De museale ruimte is zodanig opgezet dat de rijke, historische collectie van medisch educatieve objecten van de universiteit optimaal tot zijn recht komt. Gekozen is voor de vorm van een depot om een wonderlijke wereld van onderwijs en wetenschap te maken, een overdonderend geheel vol preparaten, skeletten, opgezette dieren, maar ook onderwijsmodellen, oefentoestellen en prachtige muurplaten.

Locatie
Utrecht (NL)
Klant
Universiteitsmuseum Utrecht
Jaar
2014
Oppervlakte
240 m2
Status
Tijdelijk
Rol
Concept, Ruimtelijk ontwerp, Grafisch ontwerp
Team
Matt Vermeulen (lead), Herman Kossmann, Sietske Sips
Hands-on interactives
Ineke Puijk
Lichtontwerp
HeinzLoopstra
Film
Thorsten Alofs
Constructie
Iris Vormgeving BV
Theatraliteit

Om zoveel mogelijk ruimte te bespelen begint het verhaal al in het trappenhuis. Als prelude op de tentoonstelling staat daar een monumentale toren van stellingkasten gevuld met skeletten van amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren en de mens.  Een groots theatraal spel van licht en schaduw transformeert de ruimte en omringt de bezoeker als hij de trappen opgaat naar de eerste verdieping. Het publiek wordt als het ware opgenomen in de tentoonstelling: eigen schaduwen smelten dramatisch samen met die van de dieren, die door het licht de proporties van dinosauriërs hebben aangenomen. De toon is gezet voor een tentoonstelling waar het steeds gaat om het besef dat de mens ook maar een dier is.

Thematische opbouw

En wandvullende collage van moderne en historische foto’s van het medische onderwijs aan de universiteit, vormt het echte begin van de tentoonstelling en zet al het hierna gepresenteerde in de juiste context. De tentoonstellingszaal is omgebouwd tot een heuse schatkamer. Het is een depot met tot de nok toe gevulde stellingkasten, ingedeeld naar thema: skelet, gebit, hart, voortplanting, spijsvertering en huid & haar. De kasten zelf zijn weer onderverdeeld in subthema’s. Met een klembord vol informatie in de hand worden bezoekers via een heldere bewegwijzering langs de uiteenlopende onderwerpen geleid. Per thema is pathologie steeds het element dat eruit springt en wordt herkenbaar in de stellingkasten gepresenteerd in zwarte vitrines.

Interactiviteit

De tentoonstelling is een gelaagde vertelling. De bezoeker krijgt bij elk thema een unieke privéles  van professoren en wetenschappers via compacte, speciaal voor de tentoonstelling gemaakte, filmpjes. Naast kijken, luisteren en lezen kan de bezoeker ook zelf dingen doen. Hands-on interactives zijn een terugkerende laag bij elk thema. Kinderen kunnen bijvoorbeeld als een echte student tandheelkunde leren een gaatje in een gebit op te sporen of als dierenarts een hond redden van de verstikkingsdood. Bovendien kan iedereen als souvenir zijn/haar eigen hoofd ‘op sterk water zetten’.