WELCOME TO OUR BACK OFFICE

Woud van
Woorden

Jodendom

De Nieuwe Kerk, Amsterdam (NL)

Zoals elke godsdienst probeert het jodendom een antwoord te geven op vragen over oorsprong, betekenis en doel van het leven. Het Boek, de Tenach, of de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament) is voor joden de leidraad bij deze vragen. Het bestuderen van teksten staat centraal in het joodse religieuze leven en alle rituelen van het jodendom zijn terug te voeren op het Boek. Om het belang van tekst te benadrukken is de Nieuwe Kerk getransformeerd in een woud van joodse religieuze teksten. Al zwervend door dit landschap van teksten ontdekt de bezoeker aan de hand van objecten en verhalen de betekenis van het joodse culturele en religieuze leven.

Locatie
Amsterdam (NL)
Klant
De Nieuwe Kerk
Jaar
2011
Oppervlakte
1700 m2
Status
Tijdelijk
Rol
Concept, ruimtelijk en grafisch ontwerp
Team
Matt Vermeulen (lead), Lieke Neuman
Concept
Jewish Historical Museum and De Nieuwe Kerk
Tentoonstellingsbouw
Iris vormgeving
Lichtontwerp
HeinzLoopstra
Webcam films
Museum Studio’s
Grafisch drukwerk
Erkamp Reclame, Riwi ColloType
Banieren
Vertical Vision
Bijzondere internationale bruiklenen

Door de wereldwijde verspreiding van de joodse gemeenschap is de variëteit aan verschijningsvormen van religieuze objecten groot. De tentoonstelling brengt al deze verschillende objecten samen waardoor een interessante vergelijking ontstaat. De 500 bruiklenen komen van internationaal gerenommeerde musea en collecties en uit particulier bezit. De meeste ervan zijn nooit eerder in Nederland te zien geweest. Absolute topstukken zijn onder andere: een Dode Zee-rol uit de eerste eeuw v. Chr. uit het Israël Museum in Jeruzalem en The Alephbet Tapestry van de hedendaagse Russisch-Amerikaanse kunstenaar Grisha Bruskin.

De Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk als spirituele plek zit boordevol symboliek. Voor de indeling van de tentoonstelling is deze symboliek sturend geweest, zodat de kerk en het verhaal van het jodendom elkaars betekenissen versterken. Zo hebben de bruiklenen die te maken hebben met het Boek een plek gekregen in het meest heilige gedeelte van de kerk; het hoogkoor. In het meer profane gedeelte van de kerk – het middenschip en de zijbeuken – wordt het joodse dagelijkse leven verteld. De verhalen concentreren zich rond de bijzondere momenten uit het leven zoals geboorte, huwelijk en dood. In diverse themapaviljoens stapt de bezoeker de wereld van joodse religieuze feesten zoals Jom Kipoer, Sabat, Chanoeka en Poerim binnen. In de volledig ingerichte paviljoens kan de bezoeker ook joden van over de hele wereld ontmoeten. Via gefilmde interviews vertellen zij welke rol het jodendom speelt in hun dagelijkse leven en laten zo de enorme diversiteit in jodendomsbeleving zien.

De Nieuwe Kerk Amsterdam presenteert de tentoonstelling Jodendom. Een wereld vol verhalen in samenwerking met het Joods Historisch Museum. De tentoonstelling maakt deel uit van een reeks tentoonstellingen van De Nieuwe Kerk over wereldreligies in cultuurhistorisch perspectief. Waar het Joods Historisch Museum zich met name richt op de joodse cultuur, religie en geschiedenis in Nederland, stelt De Nieuwe Kerk met deze tentoonstelling vooral de mondiale diversiteit centraal, met het gebouw als spirituele plek.