WELCOME TO OUR BACK OFFICE

Maria Verschijning

Maria

Museum Catharijneconvent, Utrecht (NL)

De meest afgebeelde vrouw ter wereld heeft nu haar eigen tentoonstelling in Museum Catharijneconvent in Utrecht: Maria. Kossmanndejong heeft deze tijdelijke tentoonstelling – de grootste van het museum ooit – ontworpen als een inspirerende Mariareis. Dwars door culturen en religies, langs werk van oude meesters en moderne kunstenaars, en aan de hand van persoonlijke verhalen van bekende en minder bekende Nederlanders, leren bezoekers Maria kennen en ontdekken ze de vele gezichten van deze wereldvrouw.

Locatie
Utrecht (NL)
Klant
Museum Catharijneconvent
Jaar
2017
Oppervlakte
800 m2
Status
Tijdelijk
Rol
Concept & ontwerp
Team
Martin Saemmer (lead), Herman Kossmann, Sietske Sips, Robert van der Linde
Lichtontwerp
Rapenburg Plaza
Film
Mitchel Tan & Metropolis Film
Uitvoering/interieurbouw
Planemos
Alomvattende ervaring

Het levensverhaal van Maria is veelomvattend en haar verbeeldingen in de kunst grenzeloos. Om deze grote verscheidenheid te tonen en toch een samenhangende tentoonstelling te creëren, is gekozen voor een chronologische vertelling van het leven van Maria in de lange kloostergangen en in de zalen daaromheen zijn zes verschillende thema’s uitgelicht, zoals ‘Oermoeders en godinnen’, ‘Devotie’ en ‘Maria in de hedendaagse kunst’. Met een mix van audiovisuele middelen, kleur, licht en geluid is telkens een andere wereld gecreëerd. Zo wanen bezoekers zich in de ene ruimte tussen bedevaartgangers door levensgrote wandprojecties en bijbehorend gezang van Mariaprocessies, terwijl het gegalm van Weesgegroetjes in een zaal vol bidbankjes een gevoel van devotie opwekt.

Een multisensorische reis

De symboliek van Maria is in de hele tentoonstelling zichtbaar en voelbaar gemaakt. Als introductie in de trapopgang naar de tentoonstelling op de eerste verdieping, neemt Maria – getoond in Hemelvaart – bezoekers mee naar hogere sferen. In de hoofdtentoonstellingsruimte zorgt een schakering van kleurfolies op de ramen voor gefilterd en gekleurd binnenvallend daglicht en in combinatie met diverse soundscapes ervaren bezoekers een prikkeling van de zintuigen. Daarbij is gezocht naar een spannend samenspel tussen oud en nieuw; historische ikonen, schilderijen en pieta-figuren zijn geplaatst naast hedendaagse vertalingen van Maria bijv. in tatoeages, video-installaties en op internet. Middels filmfragmenten met persoonlijke verhalen en ervaringen van bekende en onbekende Nederlanders is ook de menselijke kant van Maria in beeld gebracht.

“Je ziet veel verschillende kanten van Maria. Er zijn zo veel verhalen…”

Netty de Jong-Dorland

Bezoeker