WELCOME TO OUR BACK OFFICE

Limburgs Landschap

Van Cuypers tot Coenen

NAi, Maastricht (NL)

Deze tentoonstelling is een ontdekkingstocht naar het onbenoembaar eigene van de Zuidlimburgse architectonische cultuur. De opstelling bevindt zich onder het prachtige bogendak van de bovenverdieping van een voormalige keramiekfabriek. Met behulp van zestienhonderd foto’s van Zuid-Limburg is een virtueel heuvelland¬schap nagebootst. Dit landschap bestaat uit groene heuvels, witte boerderijen, oude dorpjes en steden en de typisch Maaslandse architectuur van zandsteen, mergel en baksteen. De tentoonstellingsinstallatie laat zien hoe dit oude cultuurlandschap in de afgelopen eeuwen is overspoeld door een aantal moderniseringsgolven. Climax van de presentatie is een serie projecten van Limburgse bouwmeesters, die probeerden een brug te slaan tussen oud en nieuw. Pierre Cuypers, Frits Peutz, Jos Klijnen en Jo Coenen zochten elk op een eigen manier naar een eigentijdse interpretatie van regionale tradities.

Locatie
Maastricht (NL)
Klant
Nederlands Architectuur Instituut
Jaar
2006
Oppervlakte
650 m2
Status
Tijdelijk
Team
Herman Kossmann, Lieke Neuman