WELCOME TO OUR BACK OFFICE

Schilder Dichter
Intrigant

Van Doesburg

Centraal Museum Utrecht (NL) / Kröller-Müller Museum, Otterlo (NL)

Simultaan tentoonstelling over Van Doesburg (1883–1931), grondlegger van de Nederlandse abstracte kunst en ideeën over de wijze waarop in de nieuwe tijd kunst en leven konden samengaan. Van Doesburg was actief op het gebied van de beeldende kunst, architectuur en literatuur. Ook was hij een belangrijk kunsttheoreticus. Zijn veelzijdigheid heeft hem tot één van de grootste avant-garde kunstenaars van de 20ste eeuw gemaakt.

Locatie
Utrecht (NL) / Otterlo (NL)
Klant
Centraal Museum Utrecht / Kröller-Müller Museum
Jaar
2000
Oppervlakte
2000 m2
Status
Tijdelijk
Team
Herman Kossmann, Mark de Jong, Martijn Sas, Roger Teunisse

Het Centraal Museum in Utrecht toont Van Doesburgs vroege werk tot en met 1922. Het Kröller-Müller Museum toont zijn werk van 1923 tot en met 1931 waarin architectuur een steeds belangrijker plaats innam. In de tentoonstelling wordt het verspreide oeuvre herenigd. In beide exposities zijn sleutelwerken van belangrijke tijdgenoten opgenomen. Het complete werk, bestaande uit ongeveer 2600 kunstwerken en literair-essayistische scheppingen, wordt gedocumenteerd en toegelicht. Daarmee is voor het eerst de rode draad in het werk van Van Doesburg zichtbaar gemaakt.