WELCOME TO OUR BACK OFFICE

Meerstemmige Stad

Welcome to Jerusalem

Joods Museum Berlijn (DE)

Een gelaagde tentoonstelling over een gelaagde stad. Tijdens de renovatie van de ‘Libeskind-uitbreiding’ van het Joods Museum in Berlijn bleef het Barokpaleis, het oudere deel van het museum, gewoon open. Wij hebben hier de langlopende tijdelijke hoofdtentoonstelling ‘Welcome to Jerusalem’ ontworpen. In de opeenvolging van zalen op de eerste verdieping gaan bezoekers op ontdekkingstocht in de bijzondere stad Jeruzalem en is het ambivalente karakter van de stad voelbaar gemaakt.

Locatie
Berlijn (DE)
Klant
Jüdisches Museum Berlin
Jaar
2017
Oppervlakte
1350 m2
Status
Tijdelijk
Rol
Concept, Ruimtelijk ontwerp, Grafisch ontwerp, Art-direction
Team
Herman Kossmann (lead), Martin Saemmer, Sietske Sips, Pauline Fer
Projectmanagement, constructie en productie
Scala (Günter Krüger), Adunic Deutschland, Matzat Ausstellungstechnik
AV & multimediaproducties
Eidotech
Lichtontwerp
Pontonero Light
Augmented Temple installatie
ART+COM
Een stad, vele gezichten

In ‘Welcome to Jerusalem’ wordt het verhaal van Jeruzalem verteld vanuit verschillende, maar met elkaar verweven perspectieven: de stad als sacraal centrum van drie grote monotheïstische religies en de stad als politiek strijdtoneel van macht en territorium. De 15 ruimtes hebben elk een ander thema, zoals ‘Pelgrimage’, ‘Begraven in Jeruzalem’ en ‘De Ottomaanse stad’, waarvoor we steeds toegespitste theatrale settingen hebben ontworpen. Waar bijvoorbeeld de ene ruimte maagdelijk witte sacraliteit uitstraalt om het verhaal van de drie religieuze hoofdstromingen voor het voetlicht te brengen, wordt in een andere ruimte met film en grote blow-ups de rol van hotels in politieke machtsstrijden geduid. Een rijke verzameling aan historische en moderne collectiestukken maakt de gelaagdheid van deze tentoonstelling compleet.

Van dichtbij ervaren

Indringend hedendaags en bijzonder historisch filmmateriaal is ingezet om bezoekers de veelkleurigheid maar ook complexiteit van de stad Jeruzalem te laten ervaren. In de ruimte gewijd aan ‘de stad in politiek conflict’ wordt bijvoorbeeld door middel van een 360 graden filminstallatie een aangrijpend beeld geschetst van de cyclus van steeds complexere conflicten. In een andere zaal is een setting gecreëerd van historische kaarten en filmprojecties die de alsmaar verschuivende grenzen van Jeruzalem inzichtelijk maken.

Verwoesting van de tempel

Met de multimediale installatie ‘Augmented Tempel’ (ontworpen door het Berlijnse multimediabureau ART+COM), zijn door een combinatie van Augmented Reality films en projecties op een groot model van de tempel, de verwoeste Joodse tempels op de Tempelberg weer tot leven gebracht.

Door de ogen van bewoners

Juist met dit onderwerp is het van groot belang om de verhalen vanuit meerdere perspectieven te vertellen. Rode draad in de tentoonstelling wordt daarom gevormd door persoonlijke, filmische ontmoetingen met de hedendaagse bewoners van de stad. De karakters, van alle leeftijden en met diverse religieuze en politieke achtergronden, zijn afkomstig uit de documentaire ‘24 Hours Jerusalem’ van de Berlijnse filmregisseur Volker Heise. Zij geven de bezoeker een realtime beeld van het leven en de vaak naast elkaar bestaande denkbeelden in en over deze turbulente stad.