Officieel moment in Taipei

Het definitieve ontwerp van Kossmann.dejong voor vier nieuwe musea in het Taipei City Museum Park (Taiwan) is officieel goedgekeurd door de burgemeester en het Culturele Departement van de stad Taipei. Na veel lovende woorden nu op naar de volgende stap in de realisatie van het centrale museum, een tunnel, het literatuurmuseum en het culinaire museum.