Things That Matter in het Tropenmuseum

Things That Matter is een permanente tentoonstelling in het Tropenmuseum over belangrijke dingen en het belang van dingen: voorwerpen van grote persoonlijke betekenis die tegelijkertijd nauw verbonden zijn met tien maatschappelijke onderwerpen van vandaag, zoals migratie en afkomst. De objecten in de tentoonstelling komen van over de hele wereld en dragen verhalen met zich mee die ook in Nederland van betekenis zijn. De verhalen worden verteld in 10 paviljoens waarin telkens één thema centraal staat.