Veel aandacht voor NMM

Het Nationaal Militair Museum in Soesterberg stond de afgelopen periode rijkelijk in de belangstelling. Het eind vorig jaar geopende museum ontving bijzonder positieve media-aandacht van nationale en internationale pers, met publicaties in o.a. ‘De Architect’, ‘Museumvisie’, ‘Mark magazine’ en het Duitse ‘AIT magazine’ en ‘Bauwelt‘. De bezoekersaantallen overstijgen bovendien alle verwachtingen; het streefaantal van 200.000 bezoekers per jaar is inmiddels al ruim overschreden.