Waar is Herman Kossmann nu mee bezig?

Vandaag licht Herman Kossmann, creatief directeur van Kossmann.dejong, in de Volkskrant een tipje van de sluier op van de nieuwe tentoonstelling ‘Wonen in de Amsterdamse School’ die 8 april zal openen in het Stedelijk Museum Amsterdam. Hoe komt een tentoonstellingsontwerp tot ontwikkeling? Waar staan we nu in het ontwerpproces? En hoe brengen wij bezoekers in vervoering? Lees het artikel hier